Tết Đã Về Hay Chưa

Tết Đã Về Hay Chưa

Lời bài hát Tết Đã Về Hay Chưa

Đóng góp bởi

Ngày thơ bé cứ đợi chờ xuân tới
Chờ đào mai khoe sắc muôn nơi
Tết xôn xao em diện quần áo mới
Tết của ngày thơ vui biết bao
Ngày xưa ấy
Giao thừa đẹp biết mấy
Bầy trẻ thơ nôn nao chờ lì xì
Bánh chưng xanh
Bếp hồng thật ấm cúng
Gia đình bên nhau đón xuân
Ngày hôm nay xuân sang tết đến
Cớ sao chẳng vui như khi còn thơ
Vì ai ai cũng lo toan
Ai ai cũng tính toán
Tết đã về hay chưa
Tết không đến từ chiếc smartphone
Chẳng đến từ những
Hơn thua giàu nghèo
Chỉ là những cành mai
Hay cánh đào phai
Là những bài hát xuân thật quen tai
Tết đã tràn về khắp muôn nơi rồi
Chúng ta hãy
Buông hết những muộn phiền
Đừng than vãn
Tết ngày ngày càng chán
Hãy vui đón tết như trẻ thơ
Tết ơi
Ngày thơ bé cứ đợi chờ xuân tới
Chờ đào mai khoe sắc muôn nơi
Tết xôn xao em diện quần áo mới
Tết của ngày thơ vui biết bao
Ngày xưa ấy
Giao thừa đẹp biết mấy
Bầy trẻ thơ nôn nao chờ lì xì
Bánh chưng xanh
Bếp hồng thật ấm cúng
Gia đình bên nhau đón xuân
Ngày hôm nay xuân sang tết đến
Cớ sao chẳng vui như khi còn thơ
Vì ai ai cũng lo toan
Ai ai cũng tính toán
Tết đã về hay chưa
Tết không đến từ chiếc smartphone
Chẳng đến từ những
Hơn thua giàu nghèo
Chỉ là những cành mai
Hay cánh đào phai
Là những bài hát xuân thật quen tai
Tết đã tràn về khắp muôn nơi rồi
Chúng ta hãy
Buông hết những muộn phiền
Đừng than vãn
Tết ngày ngày càng chán
Hãy vui đón tết như trẻ thơ
Tết ơi
Tết không đến từ chiếc smartphone
Chẳng đến từ những
Hơn thua giàu nghèo
Chỉ là những cành mai
Hay cánh đào phai
Là những bài hát xuân thật quen tai
Tết đã tràn về khắp muôn nơi rồi
Chúng ta hãy
Buông hết những muộn phiền
Đừng than vãn
Tết ngày ngày càng chán
Hãy vui đón tết như trẻ thơ
Tết ơi