Tàu Về Quê Hương Remix

Tàu Về Quê Hương Remix

Lời bài hát Tàu Về Quê Hương Remix

Đóng góp bởi

Em ơi đô thành
Ở đây anh sống không quen
Đưa nhau lên tàu
Về quê anh thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn
Chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình
Bằng tim hai đứa đâu em
Không ai cho bằng
Tình yêu anh có cho em
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh
Một khu vườn tình
Em là dâu ngày cưới
Còn anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh
Em theo anh về
Anh là mây mười hướng
Còn em là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu
Là em ở đó
Nơi nào yên mình tới
Và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi anh đưa em đi
Anh đưa em lại
Chim còn bay về núi
Thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh em theo anh về
Làm dâu nhà anh
Em ơi đô thành
Ở đây anh sống không quen
Đưa nhau lên tàu
Về quê anh thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn
Chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình
Bằng tim hai đứa đâu em
Không ai cho bằng
Tình yêu anh có cho em
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh
Một khu vườn tình
Em ơi đô thành
Ở đây anh sống không quen
Đưa nhau lên tàu
Về quê anh thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn
Chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình
Bằng tim hai đứa đâu em
Không ai cho bằng
Tình yêu anh có cho em
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh
Một khu vườn tình
Em là dâu ngày cưới
Còn anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh
Em theo anh về
Anh là mây mười hướng
Còn em là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu
Là em ở đó
Nơi nào yên mình tới
Và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi anh đưa em đi
Anh đưa em lại
Chim còn bay về núi
Thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh em theo anh về
Làm dâu nhà anh
Thương cho con tàu
Cùng chung với kiếp sân ga
Sinh ra trong đời
Làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga
Tàu đi tàu vẫn đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà