Tàu Về Quê Hương

Tàu Về Quê Hương

Lời bài hát Tàu Về Quê Hương

Đóng góp bởi

Anh ơi đô thành ở đây
Em sống không quen
Đưa nhau lên tàu về quê
Em thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn
Chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình
Bằng tim hai đứa đâu anh
Không ai cho bằng
Tình yêu em có cho anh
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh
Một khu vườn tình
Em là dâu ngày cưới
Còn anh là chú rể mới
Em đi theo anh
Em đi theo anh
Em theo anh về
Em là mây mười hướng
Còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu
Anh đi nơi đâu
Là em ở đó
Nơi nào yên mình tới
Và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi
Anh đưa em đi
Anh đưa em về
Chim còn bay về núi
Thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh
Em theo anh về làm dâu nhà anh
Em theo anh về cùng đi
Trên khắp quê hương
Xem quê ta nằm mộng mơ
Trong nắng trong sương
Về đây để thấy quê hương
Mình đang rộng lớn thênh thang
Dọc ngang một cõi mênh mông
Cùng trên mọi làng
Thương cho con tàu
Cùng chung như kiếp sân ga
Sinh ra trong đời
Làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga
Tàu đi tàu vẫn đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà
Anh ơi đô thành ở đây
Em sống không quen
Đưa nhau lên tàu về quê
Em thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn
Chẳng bao giờ buồn
Không ai thương mình
Bằng tim hai đứa đâu anh
Không ai cho bằng
Tình yêu em có cho anh
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh
Một khu vườn tình
Em là dâu ngày cưới
Còn anh là chú rể mới
Em đi theo anh
Em đi theo anh
Em theo anh về
Em là mây mười hướng
Còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu
Anh đi nơi đâu
Là em ở đó
Nơi nào yên mình tới
Và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi
Anh đưa em đi
Anh đưa em về
Chim còn bay về núi
Thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh
Em theo anh về làm dâu nhà anh
Em theo anh về cùng đi
Trên khắp quê hương
Xem quê ta nằm mộng mơ
Trong nắng trong sương
Về đây để thấy quê hương
Mình đang rộng lớn thênh thang
Dọc ngang một cõi mênh mông
Cùng trên mọi làng
Thương cho con tàu
Cùng chung như kiếp sân ga
Sinh ra trong đời
Làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga
Tàu đi tàu vẫn đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà