Tát Nhật Lãng Rực Rỡ / 火紅的薩日朗 (Cover)

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ / 火紅的薩日朗 (Cover)