Tập Thể Dục Buổi Sáng

Tập Thể Dục Buổi Sáng

Lời bài hát Tập Thể Dục Buổi Sáng

Đóng góp bởi

Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một hai ba bốn
Hít thở hít thở hít thở
Một tay giơ cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một hai ba bốn
Hít thở hít thở hít thở
Một tay giơ cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một hai ba bốn
Hít thở hít thở hít thở
Một tay giơ cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một hai ba bốn
Hít thở hít thở hít thở
Một tay giơ cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một hai ba bốn
Hít thở hít thở hít thở
Một tay giơ cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một hai ba bốn
Hít thở hít thở hít thở
Một tay giơ cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay