Tầng Thượng 102

Tầng Thượng 102

Lời bài hát Tầng Thượng 102

Đóng góp bởi

Nhìn mây bay
Bay đến khu rừng già
Nhìn ánh sáng trốn phía sau tòa nhà
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về
Rồi trong đêm
Ta thấy cả bầu trời
Và ngày đó ta sẽ thôi chờ đợi
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về
Nhìn xung quanh
Ai cũng đang thật vội
Nhìn sau lưng
Ai đã đi thật rồi
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây