Lời bài hát Tặng Nhau

Đóng góp bởi

Ngày nắng xanh như vừa lên Bỏ lại cơn mơ mình trót quên không gọi tên Nếu mai em về Chớ quên câu thề Chung lối về Có đôi tay bình yên Dịu dàng đong đưa một thoáng ngây ngô hồn nhiên Từng phút giây trong đời Cất tiếng yêu người Trong tiếng cười Tặng nhau Giấc mơ đầu Tặng nhau câu ca Ban mai mới thay màu áo mới Chờ mùa yêu tới Tình vừa tay với Vì mãi vẫn mãi tiếng thơ còn buông lơi Chưa cất lời Mãi vẫn không thành lời Chưa cất lời Vì mãi vẫn mãi tiếng thơ còn buông lơi Ngày nắng xanh như vừa lên Bỏ lại cơn mơ mình trót quên không gọi tên Nếu mai em về Chớ quên câu thề Chung lối về Có đôi tay bình yên Dịu dàng đong đưa một thoáng ngây ngô hồn nhiên Từng phút giây trong đời Cất tiếng yêu người Trong tiếng cười Tặng nhau Giấc mơ đầu Tặng nhau câu ca Ban mai mới thay màu áo mới Chờ mùa yêu tới Tình vừa tay với Vì mãi vẫn mãi tiếng thơ còn buông lơi Chưa cất lời Mãi vẫn chưa thành lời Chưa cất lời Vì mãi vẫn mãi tiếng thơ còn buông lơi Chưa cất lời Mãi vẫn không thành lời Chưa cất lời Để mãi vẫn mãi tiếng thơ...