Tâm Sự Với Em

Tâm Sự Với Em

Lời bài hát Tâm Sự Với Em

Đóng góp bởi

Em vô tình em chẳng hiểu cho anh
Trong những đêm sầu đau
Giờ trách em đâu phải để bắt đền
Nhưng tại vì anh buồn
Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một
Chung một nhịp cầu
Từ lứa tuổi đôi mươi
Trong lúc vòng tay anh
Chưa trọn ân ái
Nên nhiều đêm thức giấc
Anh lo sợ đơn phương
Thương nhau rồi anh lại sợ
Khi xa anh mất đi người yêu
Lòng ước mơ hoa pháo nổ đỏ đường
Nhưng mộng lòng không trọn
Vì sao thế em
Chắc một mình em hiểu
Em thường bảo rằng
Tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh yêu
Muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh đã lỡ yêu
Nên sợ thương đau
Con xin ân trên cho con lấy được
Người con yêu suốt đời
Cho người yêu con thương con
Thật nhiều như trầu yêu mến cau
Em hay không em anh
Đang khóc hận vì đôi ta lỡ làng
Trên vùng ăn năn xin em
Hiểu rằng anh chỉ yêu mình em
Anh cam chịu chấp nhận
Sự yêu em trong trái ngang khổ đau
Phận số anh thượng đế
Như an bài cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế em
Chắc một mình em hiểu
Em thường bảo rằng
Tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh yêu
Muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh bối rối
Nên tâm sự đêm nay
Con xin ân trên cho con lấy được
Người con yêu suốt đời
Cho người yêu con thương con
Thật nhiều như trầu yêu mến cau
Em hay không em anh
Đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làng
Trên vùng ăn năn xin em
Hiểu rằng anh chỉ yêu mình em
Anh cam chịu chấp nhận
Sự yêu em trong trái ngang khổ đau
Phận số anh thượng đế
Như an bài cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế em
Chắc một mình em hiểu
Em thường bảo rằng
Tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh yêu
Muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh bối rối
Nên tâm sự đêm nay
Anh vẫn là anh yêu
Muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh bối rối
Nên tâm sự đêm nay
Anh vẫn là anh yêu
Muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh bối rối
Nên tâm sự đêm nay