Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Lời bài hát Tâm Sự Với Anh

Đóng góp bởi

Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em
Trong những đêm sầu thương
Giờ trách anh
Nào phải để bắt đền
Nhưng tại vì em buồn
Vì hai đứa ta
Hai cuộc đời như một
Chung một niềm sầu
Từ lúc tuổi hai mươi
Trong lúc vòng tay em
Chưa tròn ân ái
Nên nhiều đêm thức giấc
Em lo sợ đơn phương
Thương nhau rồi
Em thường sợ khi xa
Em mất đi người ta
Lòng ước mơ
Hoa pháo nở đỏ đường
Nhưng một lần không trọn
Vì sao thế anh
Chắc một mình anh hiểu
Anh thường bảo rằng
Tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh
Yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng làm thân gái lỡ yêu
Nên sợ thương đau
Con xin ân trên
Cho con lấy được
Người con yêu suốt đời
Cho người yêu con
Thương con thật nhiều
Như trầu yêu mến cau
Anh ơi hay chăng
Em đang khóc thầm
Vì duyên ta lỡ làng
Trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng
Em chỉ yêu mình anh
Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh
Trong trái ngang khổ đau
Phận số em Thượng Đế như an bài
Cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế anh
Chắc một mình anh hiểu
Anh thường bảo rằng
Tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh
Yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì em bối rối
Nên tâm sự đêm nay
Con xin ân trên
Cho con lấy được
Người con yêu suốt đời
Cho người yêu con
Thương con thật nhiều
Như trầu yêu mến cau
Anh ơi hay chăng
Em đang khóc thầm
Vì duyên ta lỡ làng
Trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng
Em chỉ yêu mình anh
Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh
Trong trái ngang khổ đau
Phận số em Thượng Đế như an bài
Cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế anh
Chắc một mình anh hiểu
Anh thường bảo rằng
Tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh
Yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì em bối rối
Nên tâm sự đêm nay
Anh vẫn là anh
Yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì em bối rối
Nên tâm sự đêm nay