Tâm Sự Nàng Xuân

Tâm Sự Nàng Xuân

Lời bài hát Tâm Sự Nàng Xuân

Đóng góp bởi


Trong thế gian
Đang vui mừng
Đón xuân ...
Chắc nàng xuân
Năm nay đẹp
Bội phần
Ngắm rừng hoa mai
Đua nở tuyệt trần
Ðồi hương thay phấn
Giữa đêm chờ
Tin báo xuân
Tôi đón xuân
Giữa đất trời thắm xinh
Chúc mừng xuân
Bên ly rượu hành trình
Chúc người trai đi
Xây dựng hòa bình
Ðể cho đất nước
Vui trọn mùa xuân thắm xinh
Xuân đến ...
Mang cho một niềm tin
Ðất mẹ vui bình yên
Ruộng cày thêm nhiều lúa
Hạnh phúc dâng triền miên

Se những mối lương duyên
Mái tranh chung bóng nguyệt
Gia đình lại đoàn viên
Xuân tới đây
Với muôn ngàn thiết tha
Chúc trần gian
Năm nay được
Thuận hòa
Với một năm
Xuân vui vẻ đậm đà
Cùng xuân quên hết
Những chuyện buồn
Năm đã.. qua....
Tôi đón xuân
Giữa đất trời thắm xinh
Chúc mừng xuân
Bên ly rượu hành trình
Chúc người trai đi
Xây dựng hòa bình
Ðể cho đất nước
Vui trọn mùa xuân thắm xinh
Xuân đến ...
Mang cho một niềm tin
Ðất mẹ vui bình yên
Ruộng cày thêm nhiều lúa
Hạnh phúc dâng triền miên

Se những mối lương duyên
Mái tranh chung bóng nguyệt
Gia đình lại đoàn viên
Xuân tới đây
Với muôn ngàn thiết tha
Chúc trần gian
Năm nay được
Thuận hòa
Với một năm
Xuân vui vẻ đậm đà
Cùng xuân quên hết
Những chuyện buồn
Năm đã qua
Với một năm
Xuân vui vẻ đậm đà
Cùng xuân quên hết
Những chuyện buồn
Năm đã qua