Tâm Sự Đời Tôi

Tâm Sự Đời Tôi

Lời bài hát Tâm Sự Đời Tôi

Đóng góp bởi

Khi vừa lớn lên
Tôi đã vội yêu một người
Nên chưa hiểu đời
Cuộc đời bạc trắng như vôi
Tình yêu thứ nhất
đã đổi ngôi
Người yêu thứ nhất
đã phụ tôi
Giấc mơ chung đời
Thường êm đẹp bên nhau
Cho đến ngàn sau
Khi vừa biết yêu
Tôi ngỡ tình yêu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng
Tình đầu trao hết cho nhau
Nụ hôn thứ nhất
Cho người yêu
Để người đem đến
Bao sầu đau
Trót thương nhau rồi
Đành ôm hận thương đau
Cho đến muôn đời
Ai ơi tình cũ lỡ làng rồi
Người về nơi ấy có vui không
Để lòng tôi mãi nhớ thương mong
Lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông
Tương lai đừng nhắc đến làm gì
Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên
Cuộc tình hai đứa đã vô duyên
Đường trần có riêng tôi tìm quên
Không còn có nhau
Thôi nhé gặp nhau càng buồn
Chôn vùi kỷ niệm
Kỷ niệm đường vắng không tên
Hàng cây cao vút như lặng im
Lệ tình tôi chết
Sau một đêm
Phút giây ban đầu
Rồi đi vào thiên thu
Duyên kiếp lỡ làng
Ai ơi tình cũ lỡ làng rồi
Người về nơi ấy có vui không
Để lòng tôi mãi nhớ thương mong
Lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông
Tương lai đừng nhắc đến làm gì
Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên
Cuộc tình hai đứa đã vô duyên
Đường trần có riêng tôi tìm quên
Không còn có nhau
Thôi nhé gặp nhau càng buồn
Chôn vùi kỷ niệm
Kỷ niệm đường vắng không tên
Hàng cây cao vút như lặng im
Lệ tình tôi chết
Sau một đêm
Phút giây ban đầu
Rồi đi vào thiên thu
Duyên kiếp lỡ làng
Phút giây ban đầu
Rồi đi vào thiên thu
Duyên kiếp lỡ làng