Tâm Hồn Xao Động

Tâm Hồn Xao Động

Lời bài hát Tâm Hồn Xao Động

Đóng góp bởi

Đời anh như con thuyền trôi
Giữa dòng sông mênh mông lãng du
Cơn gió êm ru tháng năm
lòng hoang vắng
Rồi hôm nay không là mơ
Vòng tay em ru anh làm thơ
Biết mong chờ
Anh biết bay giờ anh đã yêu
Thuyền anh trôi trên sông tình em
Em đã cho anh giây phút xao động
Người ơi cho anh được yêu
Cho anh được có em
Người yêu ơi anh như người say
Em có hay em là bến neo dừng
Người ơi xin em đừng đi
Xin em đừng hững hờ
Chờ em trên con đường xa
bóng hình em như muôn sắc hoa
Trong nắng mai
ta sánh vai cùng nhau đến
chân trời yêu
Đời anh như con thuyền trôi
Giữa dòng sông mênh mông lãng du
Cơn gió êm ru tháng năm
lòng hoang vắng
Rồi hôm nay không là mơ
Vòng tay em ru anh làm thơ
Biết mong chờ
Anh biết bay giờ anh đã yêu
Thuyền anh trôi trên sông tình em
Em đã cho anh giây phút xao động
Người ơi cho anh được yêu
Cho anh được có em
Người yêu ơi anh như người say
Em có hay em là bến neo dừng
Người ơi xin em đừng đi
Xin em đừng hững hờ
Thuyền anh trôi trên sông tình em
Em đã cho anh giây phút xao động
Người ơi cho anh được yêu
Cho anh được có em
Người yêu ơi anh như người say
Em có hay em là bến neo dừng
Người ơi xin em đừng đi
Xin em đừng hững hờ
ôi tình yêu