Xem MV bài hát

Lời bài hát Tam Giác Tình

Đóng góp bởi

Đừng nghi oan nữa đừng khóc em ơi
Đừng trách than chỉ thêm đau lòng anh
Sao nhân duyên chúng ta không trọn khi bên anh em đứng sau một người
Đớn đau lòng em khi giờ đây em nhận ra
người em yêu nay đã có một hạnh phúc
Xin em đừng nói những lời buồn đau
Đừng để cho hai ta phải mất nhau
Em lo sợ một ngày người tình ơi
Cuộc tình ngang trái gieo yêu thương cho người đến sau
Thật tội nghiệp em giữa chốn hoang tình
Thế nhưng em vẫn đứng sau tình yêu
Chuyện tình của anh có phải do em đây chia lìa
Thật lòng giờ đây xin lỗi anh vì quá yêu anh
Đừng nghi oan nữa đừng khóc em ơi
Đừng trách than chỉ thêm đau lòng anh
Vì yêu nên anh không muốn cho em mang buồn đau tổn thương
Sao nhân duyên chúng ta không trọn
khi bên anh em đứng sau một người
Đừng suy nghĩ nữa anh chỉ yêu em
Yêu em xin anh đừng bên ai
Ôi quá đau lòng em khi giờ đây em nhận ra
người em yêu nay đã có một hạnh phúc
Anh xin em đừng nói những lời buồn đau
Đừng để cho hai ta phải mất nhau
Em chỉ lo sợ một ngày người tình ơi
Cuộc tình ngang trái gieo yêu thương cho người đến sau
Tội nghiệp cho em giữa chốn hoang tình
Thế nhưng em vẫn đứng sau tình yêu
Chuyện tình của anh có phải do em đây chia lìa
Thật lòng giờ đây xin lỗi anh vì quá yêu anh
Đừng nghi oan nữa đừng khóc em ơi
Đừng trách than chỉ thêm đau lòng anh
Vì yêu nên anh không muốn cho em mang buồn đau tổn thương
Sao nhân duyên chúng ta không trọn khi bên anh em đứng sau một người
Đừng suy nghĩ nữa anh chỉ yêu em
Yêu em xin anh đừng bên ai
Đừng nghi oan nữa đừng khóc em ơi
Đừng trách than chỉ thêm đau lòng anh
Vì yêu nên anh không muốn cho em mang buồn đau tổn thương
Sao nhân duyên chúng ta không trọn
khi bên anh em đứng sau một người
Đừng suy nghĩ nữa anh chỉ yêu em
Yêu em sao anh còn bên ai