Tạm Chia Tay

Tạm Chia Tay

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tạm Chia Tay

Đóng góp bởi

Đêm nay anh ngồi đây một mình
ngồi nhớ những lúc ta bên nhau
mà sao hôm nay người vội đi mau
chỉ còn mình anh với đêm thâu
Qua ngày mai đường ai nấy đi
Ngày tháng sẽ giúp
chúng ta quên nhanh
rồi xem chưa từng gặp nhau
anh và em sẽ không phải đau
Ta tạm chia tay
một thời gian thôi
ngày tháng sẽ không quay lưng
nếu như chúng mình
còn nghĩ đến nhau
nhiều hơn
thì anh sẽ luôn đứng đây
Đợi chờ em
đợi chờ em
hạnh phúc sẽ luôn bên em
nếu có một ngày
em lại về bên anh
anh sẽ không buông tay
Đêm nay anh ngồi đây một mình
ngồi nhớ những lúc ta bên nhau
mà sao hôm nay người vội đi mau
chỉ còn mình anh với đêm thâu
Qua ngày mai đường ai nấy đi
Ngày tháng sẽ giúp
chúng ta quên nhanh
rồi xem chưa từng gặp nhau
anh và em sẽ không phải đau
Ta tạm chia tay
một thời gian thôi
ngày tháng sẽ không quay lưng
nếu như chúng mình
còn nghĩ đến nhau
nhiều hơn
thì anh sẽ luôn đứng đây
Đợi chờ em
đợi chờ em
hạnh phúc sẽ luôn bên em
nếu có một ngày
em lại về bên anh
anh sẽ không buông tay
tạm chia tay
một thời gian thôi
ngày tháng sẽ không phôi phai
nếu như chúng mình
còn nhớ đến nhau
thì anh sẽ luôn đứng đây
Đợi chờ em
đợi chờ em
hạnh phúc sẽ luôn bên em
nếu có một ngày
em lại về bên anh
anh sẽ không buông tay
hạnh phúc sẽ luôn bên em
nếu có một ngày
em về đây
anh sẽ không buông tay