Tấm Áo Tình Yêu

Tấm Áo Tình Yêu

Lời bài hát Tấm Áo Tình Yêu

Đóng góp bởi

Từng sợi tơ kết thành tấm áo
Bao công đức dệt nên một cuộc đời
Trải qua sương gió thăng trầm
Chúa tác thành ơn gọi đời con
Từ giờ đây đến ngàn đời sau
Tình yêu Chúa trong con vẫn dạt dào
Nguyện xin đáp ân tình
Tấm áo này là bước tiến tình yêu
Chúa ơi
Tấm áo này là hồng ân của Chúa
Từ đây con cam kết với Ngài
Cùng bước vào
Một mối tình huyền siêu
Trọn tình yêu
Với muôn điều nguyện ước
Hiến dâng cả đời con như đuốc sáng
Nên muối men ướp mặn trần gian
Ngài gọi con sống đời tận hiến
Làm chứng tá tình thương
Cho mọi người
để con đi khắp chân trời
đem tin mừng đến miền đất mới
Dù đường xa với ngàn hiểm nguy
Con vững bước kiên tâm
Không sờn lòng
Vì có Chúa ở cùng
Và mỗi ngày con phó thác cậy trông
Chúa ơi
Tấm áo này là hồng ân của Chúa
Từ đây con cam kết với Ngài
Cùng bước vào
Một mối tình huyền siêu
Trọn tình yêu
Với muôn điều nguyện ước
Hiến dâng cả đời con như đuốc sáng
Nên muối men ướp mặn trần gian
Lời nguyện ước với tình nồng say
Cùng với Chúa
Nên Thánh trong từng ngày
đời con tay Chúa an bài
để mỗi ngày nên một với Chúa
Màu chùng thâm nhắc lòng luôn nhớ
Lời đoan hứa trung trinh cho tình Ngài
đời đã chết cho tội
Con bước vào tình yêu mới đẹp tươi
Chúa ơi
Tấm áo này là hồng ân của Chúa
Từ đây con cam kết với Ngài
Cùng bước vào
Một mối tình huyền siêu
Trọn tình yêu
Với muôn điều nguyện ước
Hiến dâng cả đời con như đuốc sáng
Nên muối men ướp mặn trần gian
Chúa ơi
Tấm áo này là hồng ân của Chúa
Từ đây con cam kết với Ngài
Cùng bước vào
Một mối tình huyền siêu
Trọn tình yêu
Với muôn điều nguyện ước
Hiến dâng cả đời con như đuốc sáng
Nên muối men ướp mặn trần gian