Tấm Ảnh Không Hồn

Tấm Ảnh Không Hồn

Lời bài hát Tấm Ảnh Không Hồn

Đóng góp bởi

Tôi ngó về cuối trời
Tay ôm kỷ vật
Tình yêu
Giữa tôi với người
Chỉ còn xót lại
Tấm hình.. gìn giữ được thôi
Hình hài này giết lần tôi
Cũng bởi lời thề non
Hẹn... suối....
Trong nét mặt nhớ người
Hôm đi còn gặp
Nỉ non.. suốt đêm những lời
Nào là nói tặng
Tấm hình để bớt lẻ loi
Và còn thề thốt đầu môi
Yêu chỉ có mình tôi
Suốt đời.....
Từ khi tôi yêu người
Chân trời góc biển ngược xuôi
Thấy hình thấy mặt để tôi
Chia sẻ những khi buồn vui
Ước vọng cùng người nên đôi
Bây giờ tan thành mây khói
Vẫn còn tôn thờ bóng...
Không... hồn ...
Tay hứng trọn mối sầu
Đeo thêm hình ảnh
Người tôi
Trót yêu quá nhiều
Vài lần muốn hủy
Tấm hình... mà có được đâu
Vì tình người khắc đậm sâu
Quên thật khó
Người yêu lúc... đầu.....
Trong nét mặt nhớ người
Hôm đi còn gặp
Nỉ non.. suốt đêm những lời
Nào là nói tặng
Tấm hình.. để bớt lẻ loi
Và còn thề thốt đầu môi
Yêu chỉ có mình tôi
Suốt... đời.....
Từ khi tôi yêu người
Chân trời góc biển ngược xuôi
Thấy hình thấy mặt để tôi
Chia sẻ những khi buồn vui
Ước vọng cùng người nên đôi
Bây giờ tan thành mây khói
Vẫn còn tôn thờ bóng...
Không... hồn ...
Tay hứng trọn mối sầu
Đeo thêm hình ảnh
Người tôi
Trót yêu quá nhiều
Vài lần muốn hủy
Tấm hình... mà có được đâu
Vì tình người khắc đậm sâu
Quên thật khó
Người yêu lúc... đầu.....
Vì tình người khắc đậm sâu
Quên thật khó....
Người yêu lúc... đầu.....