Talk To Me (Có Nên Dừng Lại?)

Talk To Me (Có Nên Dừng Lại?)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Talk To Me (Có Nên Dừng Lại?)

Đóng góp bởi

Bài Hát: Talk To Me (Có Nên Dừng Lại?) Vì đoạn đường giờ không chung bước Chuyện mình đâu ai biết trước đâu Hạnh phúc đôi ta Do anh tự tay xóa Và vì người luôn mang gian dối Nhiều lần qua đi vẫn thế thôi Chẳng đắn đo về anh hay những lý do Giấc mơ xa rồi Tốt hơn nên vậy thôi Xa nhau dù đau em sẽ vui anh ơi Vết thương không lành Nếu vẫn còn bên anh Theo anh đôi ta có nên dừng lại Baby talk to me! Talk to me We talk to free Double trouble right now When you disagree I have forgiven so much more than apologies Illusion love that you made like a fantasy You love me but you hurt me You lied all the time And you said just belive me No way Face to face Love is not a play I gotta go my own way Giấc mơ xa rồi Tốt hơn nên vậy thôi Xa nhau dù đau em sẽ vui anh ơi Vết thương không lành Nếu vẫn còn bên anh Theo anh đôi ta có nên dừng lại Tại khi kết thúc Em sẽ quên anh trong một giây Quên đi hết quá khứ từ đây và Nước mắt đã khóc hết Vậy đành chia tay Hạnh phúc anh tự tìm lấy Xem như những lời hứa nhạt phai Xem như anh chẳng biết mình sai và Em không quan tâm đâu rằng anh yêu ai Vì chúng ta đã dừng lại Em sẽ quên anh trong một giây Quên đi hết quá khứ từ đây và Nước mắt đã khóc hết Vậy đành chia tay Hạnh phúc anh tự tìm lấy Xem như những lời hứa nhạt phai Xem như anh chẳng biết mình sai và Em không quan tâm đâu rằng anh yêu ai Vì chúng ta đã dừng lại Vì chúng ta đã dừng lại Vì chúng ta đã dừng lại Vì chúng ta đã dừng lại Theo anh để tất cả nên dừng lại Let me talk to you! Dừng lại Dừng lại Dừng lại ​Dừng lại ​ ​Dừng lại Có nên dừng lại​...