[Taiko] Fugaku Hyakkei -Fujiyama- / Ondekoza

[Taiko] Fugaku Hyakkei -Fujiyama- / Ondekoza