Tại Sao Tổn Thương Lại Là Tôi (DJ Mặc Hàm Bản) / 为什么伤的是我 (DJ默涵版)

Tại Sao Tổn Thương Lại Là Tôi (DJ Mặc Hàm Bản) / 为什么伤的是我 (DJ默涵版)