Tại Sao Thế

Tại Sao Thế

Lời bài hát Tại Sao Thế

Đóng góp bởi

Phần mềm: Zing Mp3 Extractor
Người hỡi em hãy nói
Nói với anh một lời
Còn yêu anh
Nữa hay không mà thôi
Đừng cứ thinh lặng mãi
Bởi anh đây chấp nhận
Một lần đau
Hơn phải đau cả đời
Người hỡi anh vẫn biết
đến với nhau vội vàng
Thì yêu thương
Sẽ tan mau mà thôi
Đành thế nhưng đã trót
Lỡ yêu em quá nhiều
Trọn niềm tin
Anh đã trao cho người
Để bây giờ
Cuộc tình chia hai lối
Nhìn người quay bước
để đắm say bên một người
Tình cờ gặp lại nhau
Cả hai ta ngượng cười
Đành chào nhau
Như hai người không quen
Tại sao như thế em
Tại sao em dối gian
Đã không yêu thì thôi
Em cứ nói một lời
Nói yêu anh làm chi
Rồi lại nói chia ly
Dù cho với em
Anh không có lỗi lầm chi
Tại sao như thế em
Tại sao gieo đớn đau
Nỡ vui bên người ta
Em xé nát tim anh
Mỗi đêm anh ngồi đây
Giọt lệ đắng hoen mi
Tại sao như thế
Anh vẫn không hiểu tại sao
Tại sao như thế em
Tại sao em dối gian
Đã không yêu thì thôi
Em cứ nói một lời
Nói yêu anh làm chi
Rồi lại nói chia ly
Dù cho với em
Anh không có lỗi lầm chi
Tại sao như thế em
Tại sao gieo đớn đau
Nỡ vui bên người ta
Em xé nát tim anh
Mỗi đêm anh ngồi đây
Giọt lệ đắng hoen mi
Tại sao như thế
Anh vẫn không hiểu tại sao
Mỗi đêm anh ngồi đây
Giọt lệ đắng hoen mi
Tại sao như thế
Anh vẫn không hiểu tại sao