Ta Tên Trường An, Người Tên Cố Lý (我叫長安,你叫故里)

Ta Tên Trường An, Người Tên Cố Lý (我叫長安,你叫故里)