Ta Đi Tìm Em

Ta Đi Tìm Em

Lời bài hát Ta Đi Tìm Em

Đóng góp bởi

Thành Đô Lâm An
Đại Lý ta tìm nàng
Tìm em giữa
Dương Châu chiều mưa
Biện Kinh Tương Dương
Lửa khói giăng đầy trời
Biết tìm em
Nơi chốn nào
Ngày xưa yêu nhau
Bên gốc mai Phượng Tường
Kề vai ngắm trăng
Thanh Thành Sơn
Từ Giang Tân Thôn
Nơi chúng ta hẹn thề
Suốt đời uyên ương có đôi
Đã qua bao năm
Độc hành bước
Chân giang hồ
Xá chi thân trai
Nguyện đem thân
Ra giúp đời
Lãng tử bao năm
Phải dừng bước
Trước một người
Gió lửa Liên Thành
Để đời ta mất em
Đời trai từng bụi trần
Phong sương đã thắm vai
Ngại chi niềm nhọc nhằn
Bao gian khổ hiểm nguy
Mà sao vẫn chạnh lòng
Với ánh mắt kiêu sa
Thiêu rụi con tim
Đã hóa đá
Tìm em từ ngàn trùng
Bao gươm giáo kiếm đao
Tìm em để ngàn đời
Giang sơn mãi có nhau
Hùng anh phiêu bạc tìm
Giai nhân giữa phong ba
Tống Kim lửa khói
Ta đi tìm em
Thành Đô Lâm An
Đại Lý ta tìm nàng
Tìm em giữa
Dương Châu chiều mưa
Biện Kinh Tương Dương
Lửa khói giăng đầy trời
Biết tìm em
Nơi chốn nào
Ngày xưa yêu nhau
Bên gốc mai Phượng Tường
Kề vai ngắm trăng
Thanh Thành Sơn
Từ Giang Tân Thôn
Nơi chúng ta hẹn thề
Suốt đời uyên ương có đôi
Đã qua bao năm
Độc hành bước
Chân giang hồ
Xá chi thân trai
Nguyện đem thân
Ra giúp đời
Lãng tử bao năm
Phải dừng bước
Trước một người
Gió lửa Liên Thành
Để đời ta mất em
Đời trai từng bụi trần
Phong sương đã thắm vai
Ngại chi niềm nhọc nhằn
Bao gian khổ hiểm nguy
Mà sao vẫn chạnh lòng
Với ánh mắt kiêu sa
Thiêu rụi con tim
Đã hóa đá
Tìm em từ ngàn trùng
Bao gươm giáo kiếm đao
Tìm em để ngàn đời
Giang sơn mãi có nhau
Hùng anh phiêu bạc tìm
Giai nhân giữa phong ba
Tống Kim lửa khói
Ta đi tìm em
Đời trai từng bụi trần
Phong sương đã thắm vai
Ngại chi niềm nhọc nhằn
Bao gian khổ hiểm nguy
Mà sao vẫn chạnh lòng
Với ánh mắt kiêu sa
Thiêu rụi con tim
Đã hóa đá
Tìm em từ ngàn trùng
Bao gươm giáo kiếm đao
Tìm em để ngàn đời
Giang sơn mãi có nhau
Hùng anh phiêu bạc tìm
Giai nhân giữa phong ba
Tống Kim lửa khói
Ta đi tìm em