Ta Đã Từng Yêu (DJ Daniel Mastro Remix)

Ta Đã Từng Yêu (DJ Daniel Mastro Remix)

Lời bài hát Ta Đã Từng Yêu (DJ Daniel Mastro Remix)

Đóng góp bởi

Còn gì mà tìm đến nhau nữa
Khi chúng ta không cần nhau .
Còn gì để lừa dối nhau nữa
Khi trái tim không còn đau .
Gặp lại rồi mình sẽ ra sao ?
Làm gì tìm lại
Được lúc ban đầu ?
Hoặc là mình lại càng níu
Chân nhau xô ngã đời nhau .
Ngày tình mình còn chút
Lưu luyến em đã
Khuyên anh đừng đi .
Lời nhẹ nhàng nào cũng
Tan biến anh nhẫn
Tâm đâu màng chi .
Rồi miệt mài vào những đêm
Vui bằng nhiều cuộc
Tình chỉ thoáng qua thôi .
Rồi tàn tạ trở về giữa đơn
Côi buồn không anh hỡi .
Em từng yêu trong tình
Yêu quá ngây thơ cứ yêu
Một mình bơ vơ đâu
Biết anh hững hờ .
Bao cuộc vui đã tàn nơi
Chốn xa xôi tìm về bên
Em anh mong chấp nối .
Nhưng tình ơi chỉ còn lại
Xót xa thôi đã như bèo dạt
Mây trôi em đã quên anh rồi .
Đâu còn chi khi mà anh đã
Ra đi một lần phân li tình
Xưa sẽ mãi không quay về .
Ngày tình mình còn chút
Lưu luyến em đã
Khuyên anh đừng đi .
Lời nhẹ nhàng nào cũng
Tan biến anh nhẫn
Tâm đâu màng chi .
Rồi miệt mài vào những đêm
Vui bằng nhiều cuộc
Tình chỉ thoáng qua thôi .
Rồi tàn tạ trở về giữa đơn
Côi buồn không anh hỡi .
Em từng yêu trong tình
Yêu quá ngây thơ cứ yêu
Một mình bơ vơ đâu
Biết anh hững hờ .
Bao cuộc vui đã tàn nơi
Chốn xa xôi tìm về bên
Em anh mong chấp nối .
Nhưng tình ơi chỉ còn lại
Xót xa thôi đã như bèo dạt
Mây trôi em đã quên anh rồi .
Đâu còn chi khi mà anh đã
Ra đi một lần phân li tình
Xưa sẽ mãi không quay về .