Ta Có Hẹn Với Tháng 5

Ta Có Hẹn Với Tháng 5

Lời bài hát Ta Có Hẹn Với Tháng 5

Đóng góp bởi

Ta nhớ người
Ngồi sau ta khi chiều qua
Trên con đường ngày không mưa
Ta đội nắng đến mặt trời
Kìa gió kia ngược lối
Còn em đang mỉm cười
Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi
Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió
Bên ô cửa nhìn xa xăm
Cần lắm cơn mưa rào
Nghe tim nhịp vu vơ
Lời ra rất vụng về
Mà lòng vui như trẻ thơ
Nhận được quà
Hẹn nhau giữa tháng năm
Khi trời đang nắng
Hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo
Ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây
Trong vòng tay ta như thế
Vì có em đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng
Ta nhớ người
Ngồi sau ta khi chiều qua
Trên con đường ngày không mưa
Ta đội nắng đến mặt trời
Kìa gió kia ngược lối
Còn em đang mỉm cười
Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi
Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió
Bên ô cửa nhìn xa xăm
Cần lắm cơn mưa rào
Nghe tim nhịp vu vơ
Lời ra rất vụng về
Mà lòng vui như trẻ thơ
Nhận được quà
Hẹn nhau giữa tháng năm
Khi trời đang nắng
Hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo
Ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây
Trong vòng tay ta như thế
Vì có em đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng
Hẹn nhau giữa tháng năm
Khi trời đang nắng
Hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo
Ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây
Trong vòng tay ta như thế
Vì có em đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng
Vì có em đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng