Suy Nghĩ Trong Anh

Suy Nghĩ Trong Anh

Lời bài hát Suy Nghĩ Trong Anh

Đóng góp bởi

Cứ qua thêm một ngày
Mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã
Nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh
Cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày
Khi anh được ấm áp bên em
Những suy nghĩ trong anh
Giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ
Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày
Em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây
Anh sống thế nào đây
Hãy để cho anh được yêu
Yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi
Nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi
Tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi
Anh nghĩ cũng đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ
Ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống
Trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi
Nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó
Ở trong suy nghĩ anh mà thôi
Cứ qua thêm một ngày
Mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã
Nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh
Cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày
Khi anh được ấm áp bên em
Những suy nghĩ trong anh
Giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ
Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày
Em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây
Anh sống thế nào đây
Hãy để cho anh được yêu
Yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi
Nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi
Tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi
Anh nghĩ cũng đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ
Ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống
Trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi
Nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó
Ở trong suy nghĩ anh mà thôi
Hãy để cho anh được yêu
Yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi
Nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi
Tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi
Anh nghĩ cũng đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ
Ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống
Trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi
Nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó
Ở trong suy nghĩ anh mà thôi
Ở trong suy nghĩ anh mà thôi