Suy Nghĩ Lại Em

Suy Nghĩ Lại Em

Lời bài hát Suy Nghĩ Lại Em

Đóng góp bởi

Em suy nghĩ lại đi
Vì sao thế
Đánh rơi hết tình ta
Năm tháng ta yêu nhau
Lầm lỗi chi nơi anh người ơi
Bao bao nhiêu câu nói đầu môi
Mà anh nghĩ
Không bao giờ giả dối
Em đã yêu thương anh
Ta sánh bước bên nhau
Nào ngờ đâu
Giấc mơ phai tàn mau
Thật lòng anh đây
Chỉ muốn sống bên em trọn đời
Anh nào đâu
Có ước mơ xa vời
Anh chỉ cần được bên em
Chăm sóc em từng ngày
Được bên em
Là hạnh phúc của đời anh
Nào ngờ đâu em quan tâm
Đến những điều xa vời
Em chỉ xem anh
Như thoáng qua bên đời
Lúc em cần thì đến
Lúc chẳng cần thì đi
Mặc kệ anh
Luôn sống cho người khác
Bao bao nhiêu câu nói đầu môi
Mà anh nghĩ
Không bao giờ giả dối
Em đã yêu thương anh
Ta sánh bước bên nhau
Nào ngờ đâu
Giấc mơ phai tàn mau
Thật lòng anh đây
Chỉ muốn sống bên em trọn đời
Anh nào đâu
Có ước mơ xa vời
Anh chỉ cần được bên em
Chăm sóc em từng ngày
Được bên em
Là hạnh phúc của đời anh
Nào ngờ đâu em quan tâm
Đến những điều xa vời
Em chỉ xem anh
Như thoáng qua bên đời
Lúc em cần thì đến
Lúc chẳng cần thì đi
Mặc kệ anh
Luôn sống cho người khác
Thật lòng anh đây
Chỉ muốn sống bên em
Nhưng ngờ đâu
Ước mơ ấy xa vời
Anh chỉ cần được bên em
Nhưng khó đến vậy
Để giờ đây
Mọi thứ biến tan
Nào ngờ đâu em quan tâm
Đến những điều xa vời
Em chỉ xem anh
Như thoáng qua bên đời
Lúc em cần thì đến
Lúc chẳng cần thì đi
Mặc kệ anh
Luôn sống cho người khác
Lúc em cần thì đến
Lúc chẳng cần thì đi
Mặc kệ anh
Luôn sống cho người khác