Sương Trắng Miền Quê Ngoại

Sương Trắng Miền Quê Ngoại

Lời bài hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại

Đóng góp bởi

Lội bùn dơ
Băng lau lách xuyên đêm
Sương trắng rơi
Vai tôi ướt lạnh mềm
Chim muôn buồn
Rủ nhau bay về đâu
Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau
Nào những khi ôm
Thép súng tê tay
Đắm mắt theo bao hư ảo thở dài
Nơi chốn xa
Buồn thương mẹ quản gánh
Em còn khều sáng
Ánh đèn từ sương mai
Mẹ biết ơ
Bây giờ con ngồi phố nhỏ
Gió hẹn mưa thề
Một khi con về quê ngoại xưa
Để mẹ nhắn lời thăm
Đường làng cũ năm nào
Khi con còn bé nhỏ
Theo mẹ đến trường
Giờ đây con đường xưa còn đó
Tóc liễu vờn gió ru buồn
Bận hành quân
Nên chắc khó thăm nhau
Nhưng có nhau như hơi thở vào đời
Tóc em còn cỏ thơm hương cỏ may
Để anh nói chuyện ngày mai
Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi
Dăm đứa thân
Nghe tin chẳng trở về
Xin có em nguyện cầu cho đời anh
Đá mềm chân cứng
Để mẹ còn tương lai
Đường làng cũ năm nào
Khi con còn bé nhỏ
Theo mẹ đến trường
Giờ đây con đường xưa còn đó
Tóc liễu vờn gió ru buồn
Bận hành quân
Nên chắc khó thăm nhau
Nhưng có nhau như hơi thở vào đời
Tóc em còn cỏ thơm hương cỏ may
Để anh nói chuyện ngày mai
Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi
Dăm đứa thân
Nghe tin chẳng trở về
Xin có em nguyện cầu cho đời anh
Đá mềm chân cứng
Để mẹ còn tương lai
Xin có em nguyện cầu cho đời anh
Đá mềm chân cứng
Để mẹ còn tương lai