Lời bài hát Sun Models

Đóng góp bởi

Uh love waiting for love
Uh love I'm waiting for love
Uh love waiting for love
Uh love I'm waiting for love
I'm waiting daily uh love love
Why you here why you break down
Why you here why you break down
Why you here why you break down
Why you here why you break down
I'm waiting for uh love oh
I'm waiting daily uh love oh
I'm waiting for uh love oh
I'm waiting for