Summer Vibe

Summer Vibe

Lời bài hát Summer Vibe

Đóng góp bởi

When the summer comes
I'll be there
When the summer comes
I'll be with you
When the summer comes
You won't be alone
Singing lalalalala
When the summer comes
I'll be there
When the summer comes
I'll be with you
When the summer comes
You won't be alone
Singing lalalalala
Này em ơi nắng đã về
Sao còn ngồi đây trông theo
Boy
Không còn đâu thời gian
Tìm kiếm những điều phù du
Này em ơi
Chẳng có đâu những điều đúng sai
Không quan trọng
You come on and play
Come on and stay
Come on, come on, come on
With you, nhìn lên trời mây
Tay nắm tay, ta không nhìn phía sau
With you, cạnh bên là ai
Vai sánh vai trôi theo ngày nắng cháy
It's you, say trong từng lời câu hát
It's you, bay trong từng lời câu hát
Lãng du như dạo chơi cùng nhau
Mà chẳng cần nghĩ suy
When the summer comes
I'll be there
When the summer comes
I'll be with you
When the summer comes
You won't be alone
Singing lalalalala
When the summer comes
I'll be there
When the summer comes
I'll be with you
When the summer comes
You won't be alone
Singing lalalalala
You wanna play
You want the pool
Come and get it
We're gonna play
We're gonna lose
Oh god, we made it
Our life is too short baby
Just live what you want
Leave the thoughts right at the front door
These are pretty things, no more
With you, nhìn lên trời mây
Tay nắm tay, ta không nhìn phía sau
With you, cạnh bên là ai
Vai sánh vai trôi theo ngày nắng cháy
It's you, say trong từng lời câu hát
It's you, bay trong từng lời câu hát
Lãng du như dạo chơi cùng nhau
Mà chẳng cần nghĩ suy
When the summer comes
I'll be there
When the summer comes
I'll be with you
When the summer comes
You won't be alone
Singing lalalalala
When the summer comes
I'll be there
When the summer comes
I'll be with you
When the summer comes
You won't be alone
Singing lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Summer summer summer
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Summer summer summer yeah yeah