Sự Thật Sau Một Lời Hứa

Sự Thật Sau Một Lời Hứa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Sự Thật Sau Một Lời Hứa

Đóng góp bởi

Đâu cần em cất bước ra đi
Mới biết em không về
Yêu chi để rồi phải xa lạ
Đâu cần em phải hứa em yêu anh
Sẽ chết khi không có anh
Rồi thất hứa khi không làm được
Hãy im lặng em nhé
Vì kể từ giờ
Anh sẽ không tin vào ai
Kể cả anh đây
Cũng chẳng thể tin anh
Vì đã có lần đau quá
Anh đã tự hứa
Anh sẽ không yêu một ai
Nhưng đã thất hứa
Để được yêu em mãi
Sự thật đã cho anh biết rằng
Anh không phải người
Em tìm kiếm lâu nay
Nhưng bởi vì em
Là người anh muốn tìm
Dẫu biết yêu nhau không thành
Chia tay là điều để giải vây
Nhưng trong lòng anh
Đâu muốn như vậy
Anh cố giữ em ở lại
Nhưng ngược lại em
Tìm cách buông tay
Anh cố mỉm cười quay đi
Nhưng dằm trong tim người có hay
Câu hứa yêu anh muôn đời
Nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi
Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa
Vậy em hứa để làm gì
Hãy im lặng em nhé
Vì kể từ giờ
Anh sẽ không tin vào ai
Kể cả anh đây
Cũng chẳng thể tin anh
Vì đã có lần đau quá
Anh đã tự hứa
Anh sẽ không yêu một ai
Nhưng đã thất hứa
Để được yêu em mãi
Sự thật đã cho anh biết rằng
Anh không phải người
Em tìm kiếm lâu nay
Nhưng bởi vì em
Là người anh muốn tìm
Dẫu biết yêu nhau không thành
Chia tay là điều để giải vây
Nhưng trong lòng anh
Đâu muốn như vậy
Anh cố giữ em ở lại
Nhưng ngược lại em
Tìm cách buông tay
Anh cố mỉm cười quay đi
Nhưng dằm trong tim người có hay
Câu hứa yêu anh muôn đời
Nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi
Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa
Vậy em hứa để làm gì
Sự thật đã cho anh biết rằng
Anh không phải người
Em tìm kiếm lâu nay
Nhưng bởi vì em
Là người anh muốn tìm
Dẫu biết yêu nhau không thành
Chia tay là điều để giải vây
Nghĩ đến điều ấy
Lòng anh đau nhiều lắm
Anh cố giữ em ở lại
Nhưng ngược lại em
Tìm cách buông tay
Anh cố mỉm cười quay đi
Nhưng dằm trong tim người có hay
Câu hứa yêu anh muôn đời
Trong anh giờ đây vẫn còn khắc sâu
Nhưng có được đâu
Sự thật sau câu hứa
Là hai đứa xa lìa nhau