Lời bài hát Sự Thật Phũ Phàng

Đóng góp bởi

Nào ai ngờ đâu
Lòng người mau đổi thay
Giờ anh phủi tay
Khi đã cạn tình đầy
Lòng anh đau vì em
Buông lời
Oán trách mỉa mai
Em đổ lỗi hết
Cho anh vậy sao
Tại sao lòng anh
Vội thay trắng đổi đen
Người sống dối gian
Gây lỗi lầm là anh
Còn em đã vùi chôn
Tháng ngày
Hạnh phúc ấm êm
Em đem giông tố
Đến cho đời anh
Một khi em
Quay bước đi
Thì tình đôi ta
Có nghĩa chi
Chỉ là giả dối
Che giấu trên bờ môi
Ân tình ta
Đã gãy đôi
Đời ai
Học được chữ ngờ
Lòng người nông sâu
Mấy ai đo được đâu
Một khi em đã phủi tay
Nặng lời nhau
Chi thêm đắng cay
Không còn yêu nữa
Đến với nhau làm chi
Thôi thà anh
Cứ nói ra
Dẫu biết
Sự thật phũ phàng
Người mà anh yêu
Bấy lâu
Không phải em
Tại sao lòng anh
Vội thay trắng đổi đen
Người sống dối gian
Gây lỗi lầm là anh
Còn em đã vùi chôn
Tháng ngày
Hạnh phúc ấm êm
Em đem giông tố
Đến cho đời anh
Một khi em
Quay bước đi
Thì tình đôi ta
Có nghĩa chi
Chỉ là giả dối
Che giấu trên bờ môi
Ân tình ta
Đã gãy đôi
Đời ai
Học được chữ ngờ
Lòng người nông sâu
Mấy ai đo được đâu
Một khi em đã phủi tay
Nặng lời nhau
Chi thêm đắng cay
Không con yêu nữa
Đến với nhau làm chi
Thôi thà anh
Cứ nói ra
Dẫu biết
Sự thật phũ phàng
Người mà anh yêu
Bấy lâu
Không phải em
Một khi em đã phủi tay
Nặng lời nhau
Chi thêm đắng cay
Không con yêu nữa
Đến với nhau làm chi
Thôi thà anh
Cứ nói ra
Dẫu biết
Sự thật phũ phàng
Người mà anh yêu
Bấy lâu
Không phải em
Lỗi lầm do hai chúng ta
Còn trách nhau cũng đã buồn
Sự thật nói ra
Chỉ thêm
đau lòng nhau
Thôi thà anh
Cứ nói ra
Dẫu biết
Sự thật phũ phàng
Người mà anh yêu
Bấy lâu
Không phải em
Lỗi lầm do hai chúng ta
Còn trách nhau cũng đã buồn
Sự thật nói ra
Chỉ thêm
đau lòng nhau