Stay The Same

Stay The Same

Lời bài hát Stay The Same

Đóng góp bởi

Stay The Same Không thay đổi Joey Mcintyre Don't you ever wish you were someone else, You were meant to be the way you are exactly Em đừng bao giờ ước rằng mình sẽ là một người khác Vì em đã và đang là con người đích thực của mình rồi Don't you ever say you don't like the way you are. When you learn to love yourself, you're better off by far Em đừng bao giờ nói rằng em không thích bản thân mình Vì khi em biết yêu quí con người thật sự của mình thì em sẽ trở nên tiến bộ hơn nhiều đấy And I hope you always stay the same, cuz there's nothin' 'bout you I would change Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi không thay đổi Vì không có điểm nào ở em mà anh thấy cần phải thay đổi đâu I think that you could be whatever you wanted to be If you could realize, all the dreams you have inside Anh nghĩ rằng em có thể đạt được bất cứ gì mà em muốn chỉ cần em có thể nhận ra được những ước mơ thật sự trong đáy lòng mình Don't be afraid if you've got something to say, Just open up your heart and let it show you the way Đừng ngại ngùng khi em có điều muốn nói Em hãy mở lòng mình và để cho con tim dẫn lối Don't you ever wish you were someone else, You were meant to be the way you are exactly Em đừng bao giờ ước rằng mình sẽ là một người khác Vì em đã và đang là con người đích thực của mình rồi Don't you ever say you don't like the way you are. When you learn to love yourself, you're better off by far Em đừng bao giờ nói rằng em không thích bản thân mình Vì khi em biết yêu quí con người thật sự của mình thì em sẽ trở nên tiến bộ hơn nhiều đấy And I hope you always stay the same, cuz there's nothin' 'bout you I would change Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi không thay đổi Vì không có điểm nào ở em mà anh thấy cần phải thay đổi đâu Believe in yourself. Reach down inside. The love you find will set you free Em hãy tự tin vào bản thân mình Hãy nhìn vào đáy lòng mình Rồi em sẽ nhận ra tình yêu, chính tình yêu sẽ không làm cho em phải kìm nén mình nữa Believe in yourself, you will come alive. Have faith in what you do. You'll make it through Hãy tin vào bản thân mình, em sẽ trở nên tràn đầy sức sống Chỉ cần có niềm tin vào những gì mình làm, em sẽ vượt qua được mọi khó khăn trở ngại.