Sóng Vỡ Tình Tan

Sóng Vỡ Tình Tan

Lời bài hát Sóng Vỡ Tình Tan

Đóng góp bởi

Ngồi trên bờ cát
Nghe tiếng sóng vỗ
Thấy sao não lòng
Bồi hồi lại nhớ em
Anh nhớ vô cùng
Ngày xưa hạnh phúc
Cũng chính nơi đây ta mỗi ngày
Ngồi kề vai hát
Vu vơ bài tình ca
Chờ mong gì nữa
Khi sóng đã cuốn tiếng yêu xa vời
Tình mình đành thế thôi
Quên hết đi người
Cầu mong tình mới
Sẽ đến bên anh luôn vui cười
Níu kéo chi khi tình
Như sóng vỡ tan rồi
Người đã đến người vội đi
Giống như sóng biển vô tình
Xô vào cát rồi vội vàng vỡ tan
Sao ta lại đến bên nhau
Rồi lại vỡ tan thật mau
Để hai ta gánh nỗi đau âm thầm
Rồi sẽ có ngày mà ta
Thấy nhau giống lúc ban đầu
Anh vẫn muốn
Mình lại cười với nhau
Xem như hành khách đi chung
Một đoạn phố đông thật đông
Dù tan vỡ
Xin đừng bước vô tình
Ngồi trên bờ cát
Nghe tiếng sóng vỗ
Thấy sao não lòng
Bồi hồi lại nhớ em
Anh nhớ vô cùng
Ngày xưa hạnh phúc
Cũng chính nơi đây ta mỗi ngày
Ngồi kề vai hát
Vu vơ bài tình ca
Chờ mong gì nữa
Khi sóng đã cuốn tiếng yêu xa vời
Tình mình đành thế thôi
Quên hết đi
Cầu mong tình mới
Sẽ đến bên anh luôn vui cười
Níu kéo chi khi tình
Như sóng vỡ tan rồi
Người đã đến rồi người đi
Giống như sóng biển vô tình
Xô vào cát rồi vội vàng vỡ tan
Sao ta lại đến bên nhau
Rồi lại vỡ tan thật mau
Để hai ta gánh nỗi đau âm thầm
Rồi sẽ có ngày mà ta
Thấy nhau giống lúc ban đầu
Anh vẫn muốn
Mình lại cười với nhau
Xem như hành khách đi chung
Một đoạn phố đông thật đông
Dù tan vỡ
Xin đừng bước vô tình
Người đã đến rồi người đi
Giống như sóng biển vô tình
Xô vào cát rồi vội vàng vỡ tan
Sao ta lại đến bên nhau
Rồi lại vỡ tan thật mau
Để hai ta gánh nỗi đau mãi mãi
Rồi sẽ có ngày mà ta
Thấy nhau giống lúc ban đầu
Anh vẫn muốn mình lại cười với nhau
Xem như hành khách đi chung
Một đoạn phố đông thật đông
Dù tan vỡ
Xin đừng bước vô tình
Dù tan vỡ
Xin đừng bước vô tình