Sống Trong Niềm Vui

Sống Trong Niềm Vui

Lời bài hát Sống Trong Niềm Vui

Đóng góp bởi

Một đời lần trong đêm tối
Tình yêu con nay như hao mòn
Một đời tìm trong thao thức
Lòng con ngập tràn bao nỗi buồn
Chúa ơi xin thương giữ gìn con
Về đây xin dâng cả tâm hồn
Tin rằng Ngài là Thiên Chúa
Bên Ngài hạnh phúc suốt đời
Lạy Chúa lạy Chúa con
Chính con trông cậy ở Ngài
Lạy Chúa lạy Chúa con
Hãy đưa con về
Sống trong niềm vui
Gọi thầm rằng con hãy nhớ
Tình yêu sẽ biến đổi phận người
Phận người từ trong tiếng khóc
Một mai tình Ngài cho tiếng cười
Chúa ơi con nay xin gửi trao
Đời con những đắng cay khổ sầu
Nơi Ngài hồn con nương náu
Nỗi vui từ nay thắm mầu
Lạy Chúa lạy Chúa con
Chính con trông cậy ở Ngài
Lạy Chúa lạy Chúa con
Hãy đưa con về
Sống trong niềm vui
Được Ngài được nguồn chân lí
Sự sống ánh sáng cho cuộc đời
Vì Ngài là niềm vinh phúc
Là chén diệu huyền con lãnh nhận
Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con
Từ đây con đâu ước mơ gì
Tiếng ca hoà lên chan chứa
Tim hồng đẹp qua bốn mùa
Lạy Chúa lạy Chúa con
Chính con trông cậy ở Ngài
Lạy Chúa lạy Chúa con
Hãy đưa con về
Sống trong niềm vui
Một ngày đời con có Chúa
Mùa xuân mãi mãi không phai tàn
Một ngày vọng trông lên Chúa
Cùng đích trọn đời con ước mong
Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con
Dìu con những bước chân hy vọng
Bên Ngài hồn con vui sống
Ân tình giờ đã thắm hồng
Lạy Chúa lạy Chúa con
Chính con trông cậy ở Ngài
Lạy Chúa lạy Chúa con
Hãy đưa con về
Sống trong niềm vui
Lạy Chúa lạy Chúa con
Chính con trông cậy ở Ngài
Lạy Chúa lạy Chúa con
Hãy đưa con về
Sống trong niềm vui
Lạy Chúa lạy Chúa con
Hãy đưa con về
Sống trong niềm vui