Sóng Tình

Sóng Tình

Lời bài hát Sóng Tình

Đóng góp bởi

Sóng Tình
Ca Sĩ :Nhóm MTV
Hãy cùng lặng nghe ngàn đợt sóng
từ khát khao anh chờ
mong.
Hãy cùng lặng nghe chiều dần xuống
Được thấy em bên mình
mãi mãi.
mãi mãi.
Này người yêu dấu ơi
Em đã nghe gì trong tiếng sóng.
Biển xanh với nắng hồng
Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Biển dịu êm vờn mái tóc của em
Hãy nói những ước muốn
của đời mình.
Dù chỉ với ánh mắt họăc nụ cười
Cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn,
Ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp,
Hạnh phúc sẽ lấp lánh tựa nụ cười
của em.
Hãy cùng lặng nghe từng đợt sóng
từ khát khao anh chờ
mong.
Hãy cùng lặng nghe chiều dần xuống
Được thấy em bên mình
mãi mãi.
Này người yêu dấu ơi
Em đã nghe gì trong tiếng sóng.
Biển xanh với nắng hồng
Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Biển dịu êm vờn mái tóc của em
Hãy nói những ước muốn
của đời mình.
Dù chỉ với ánh mắt họăc nụ cười
Cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn,
Ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp,
Hạnh phúc sẽ lấp lánh tựa nụ cười
của em.
Hãy cùng lặng nghe ngàn đợt sóng
từ khát khao anh chờ
mong.
Hãy cùng lặng nghe chiều dần xuống
Được thấy em bên mình
mãi mãi.
Này người yêu dấu ơi
Em đã nghe gì trong tiếng sóng.
Biển xanh với nắng hồng
Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Như trăm năm sóng xô
Tìm trong giấc mơ đôi mình
Rồi chợt hay,
rồi chợt hay,
biết anh mãi yêu.
Rồi chợt hay,
rồi chợt hay,
biết anh mãi yêu.