Lời bài hát Sông Quê

Đóng góp bởi

Hò ơi! Sông quê
Nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại
Mười khờ thương em
Có một dòng sông
Chảy tràn trong
Trí nhớ
Làng em bên lở
Làng anh ở bên bồi
Mỗi ngày em qua
Bên này sông đi học
Dưới bến con đò
Chờ trong bóng mù u
Nhánh mù u
Con bướm vàng
Quanh quẩn ơ
Anh bao chiều tàn
Thờ thẫn qua sông
Em tan trường về
Con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay
Ngược gió sông chiều
Ơi con sông quê
Bao năm đã lở
Đã bồi
Đời biển dâu
Nên anh
Cũng dạt quê người
Chiều nay
Bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông
Vắng bóng em
Chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn
Mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuộn trôi
Lở bồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng
Đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông
Không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn
Buồn trong
Nhánh mù u
Nhánh mù u
Con bướm vàng
Không đậu ơ
Câu ca từ thời
Thơ dại ru sang
Sông quê trường làng
Con đò trên cát lở
Cũng vì em xa
Mà thành
điệu nhớ nao lòng
Ơi con sông quê
Bao năm đã lở
Đã bồi
Đời biển dâu
Nên anh
Cũng dạt quê người
Chiều nay
Bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông
In bóng em
Chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn
Mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuộn trôi
Lở bồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng
Đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông
Không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn
Buồn trong nhánh
Mù u
Nhánh mù u
Con bướm vàng
Không đậu ơ
Câu ca từ thời
Thơ dại ru sang
Sông quê trường làng
Con đò trên cát lở
Cũng vì em xa
Mà thành
Điệu nhớ nao lòng.