Sống Không Hối Tiếc

Sống Không Hối Tiếc

Lời bài hát Sống Không Hối Tiếc

Đóng góp bởi

Tuổi xuân trôi qua
Thật nhanh lắm
Tuổi chợt yêu chợt mong manh
Làm sao sống ý nghĩa
Từng giờ phút ấy
Để mình vui hơn từng ngày
Tìm về nơi chân trời mới trong ta
Một nơi ta coi là nhà
Nơi ta ngêu ngao từng câu hát
Thả mình vào bầu trời bao la
Thử một lần thôi không cho
Phiền muộn ghé đến đời ta
Để tuổi thanh xuân
Ta luôn rạng ngời
Cùng nắng nơi chân trời
Để ngày thôi mong manh
Tuổi xuân qua nhanh
Chẳng biết trước được chi
Cứ thế mà đi
Ngân vang từng lời ca
Ta đi về nơi xa
Ta không hối tiếc
Vì từng ngày tháng qua
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
Tuổi xuân trôi qua
Thật nhanh lắm
Tuổi chợt yêu chợt mong manh
Làm sao sống ý nghĩa
Từng giờ phút ấy
Để mình vui hơn từng ngày
Tìm về nơi chân trời mới trong ta
Một nơi ta coi là nhà
Nơi ta ngêu ngao từng câu hát
Thả mình vào bầu trời bao la
Thử một lần thôi không cho
Phiền muộn ghé đến đời ta
Để tuổi thanh xuân
Ta luôn rạng ngời
Cùng nắng nơi chân trời
Để ngày thôi mong manh
Tuổi xuân qua nhanh
Chẳng biết trước được chi
Cứ thế mà đi
Ngân vang từng lời ca
Ta đi về nơi xa
Ta không hối tiếc
Vì từng ngày tháng qua
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
Thử một lần thôi không cho
Phiền muộn ghé đến đời ta
Để tuổi thanh xuân
Ta luôn rạng ngời
Cùng nắng nơi chân trời
Để ngày thôi mong manh
Tuổi xuân qua nhanh
Chẳng biết trước được chi
Cứ thế mà đi
Ngân vang từng lời ca
Ta đi về nơi xa
Ta không hối tiếc
Vì từng ngày tháng qua
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life
I'm living my life