Sola, Perdutta, Abbandonata

Sola, Perdutta, Abbandonata