Lời bài hát Sợ

Đóng góp bởi

Những lúc bên em
Lòng anh thấy yên bình
Mình cùng bên nhau cười nói
Những lúc xa em anh tự nhiên rất sợ
Sợ một ngày em sẽ rời xa
Nỗi nhớ trong anh
Sẽ mãi luôn đong đầy
Tình đầu anh trao về người mãi
Ước muốn trong tay
Mình bên nhau nói cười
Anh rất sợ một ngày mất em
Anh sợ lắm người tình ơi
Một ngày chẳng có em bên đời
Sợ bao yêu thương ban đầu úa màu
Sợ đêm dài trống vắng
Giữa đêm đông cô đơn giá lạnh
Bên anh đã không còn em nữa
Anh sợ lắm một ngày mai
Một người mới bước đi bên người
Sợ em quên rồi bao ngày kỉ niệm
Sợ thật nhiều thì đời vẫn thế
Anh chỉ biết yêu em hết lòng
Dẫu sao anh vẫn trọn đời yêu em
Những lúc bên em
Lòng anh thấy yên bình
Mình cùng bên nhau cười nói
Những lúc xa em anh tự nhiên rất sợ
Sợ một ngày em sẽ rời xa
Nỗi nhớ trong anh
Sẽ mãi luôn đong đầy
Tình đầu anh trao về người mãi
Ước muốn trong tay
Mình bên nhau nói cười
Anh rất sợ một ngày mất em
Anh sợ lắm người tình ơi
Một ngày chẳng có em bên đời
Sợ bao yêu thương ban đầu úa màu
Sợ đêm dài trống vắng
Giữa đêm đông cô đơn giá lạnh
Bên anh đã không còn em nữa
Anh sợ lắm một ngày mai
Một người mới bước đi bên người
Sợ em quên rồi bao ngày kỉ niệm
Sợ thật nhiều thì đời vẫn thế
Anh chỉ biết yêu em hết lòng
Dẫu sao anh vẫn trọn đời yêu em
Anh sợ lắm người tình ơi
Một ngày chẳng có em bên đời
Sợ bao yêu thương ban đầu úa màu
Sợ đêm dài trống vắng
Giữa đêm đông cô đơn giá lạnh
Bên anh đã không còn em nữa
Anh sợ lắm một ngày mai
Một người mới bước đi bên người
Sợ em quên rồi bao ngày kỉ niệm
Sợ thật nhiều thì đời vẫn thế
Anh chỉ biết yêu em hết lòng
Dẫu sao anh vẫn trọn đời yêu em
Sợ thật nhiều thì đời vẫn thế
Anh chỉ biết yêu em hết lòng
Dẫu sao anh vẫn trọn đời yêu em