Shirofue no Yobigoe  / White Whistle's Call (Instrumental)

Shirofue no Yobigoe / White Whistle's Call (Instrumental)