Shiritsu Ebisu Chugaku No Nichijo(Interlude) : Hayaben Rap

Shiritsu Ebisu Chugaku No Nichijo(Interlude) : Hayaben Rap