Sex You Up

Sex You Up

Lời bài hát Sex You Up

Đóng góp bởi

I wanna sex you up my babe Đưa em lên không trung, xong chơi em luôn không cho em quay về Baby girl I wanna f* with you Baby girl I wanna f* with you Sex you up for a minute Then I’m gonna bust a nut on u when I finish (yeah) Lòng vòng ain’t my style You know I’m the one who make it right Game này nó là easy Khi mà tao đang hút cần sa ở trên Lamborghini Không cần care mày nghĩ gì Khi mà tao đang f*kin’ on and squeezin’ on her titties Xong rồi tao làm 1 cái VD Chơi và bay thì như người Mỹ kỳ Tiêu tiền không nhìn ví Âm nhạc tao thì như là CB Gu thời trang thì như là GD Ăn salad trộn thêm Mì Ý Không khí nơi này dường như hơi nóng đấy Anh nghĩ như này, cởi bỏ hết ra đi Làm một chút Netflix oh my babe Then we party all over night goin' crazy Bay xuyên đêm thâu Âu lo quên mau Đưa em lên râu Xem ai rên lâu Chắc là same nhau Hãy leo lên nhau My babe Như Covid, flow của anh nó rất là sick sick Em nghe bài hát này xong chắc chắn là sẽ bị kích thích I ain’t gonna play around just put it down tonight Không khí nơi này dường như hơi nóng đấy Anh nghĩ như này, cởi bỏ hết ra đi I wanna sex you up my babe Đưa em lên không trung, xong chơi em lun không cho em quay về Baby girl I wanna f* with you Baby girl I wanna f* with you Sex you up for a minute Then I’m gonna bust a nut on u when I finish (yeah) Lòng vòng ain’t my style You know I’m the one who make it right Anh chỉ là hoàng đế của R&B (yah yah) Giải quyết nỗi nhớ của em khi em đang đi xa nhà I ain’t gonna play around just put it down tonight Anh chỉ là hoàng đế của R&B (yah yah) Giải quyết nỗi nhớ của em khi em đang đi xa nhà Yeah Oh