Sentou (Tori no Hito...)

Sentou (Tori no Hito...)