Sẽ Thôi Chờ Mong

Sẽ Thôi Chờ Mong

Lời bài hát Sẽ Thôi Chờ Mong

Đóng góp bởi

Thì thôi những hẹn thề
Từ nay tan biến
Thì thôi những ngọt ngào
Từ nay xóa hết
Thì thôi anh đi đi
Cô đơn riêng mình em biết
Làm sao xóa hết dấu vết
Người về đêm qua
Làm sao xóa hết thương nhớ
Người trao cho ta
Làm sao khi cô đơn
Vây quanh em
Mỗi đêm
Tìm hoài theo
Dấu chân anh
Dù biết xa xôi
Sao anh ra đi
Quá vội
Dặn lòng anh
Đã ra đi
Còn mỗi riêng tôi
Từng đêm
Tim nghe nhức nhối
Phải làm sao
Để quên anh
Để xóa tên anh
Đớn đau mấy em
Cũng đành
Dặn lòng rồi
Những thương đau này
Sẽ qua nhanh
Từng đêm
Em thôi nhớ anh
Thì thôi những hẹn thề
Từ nay tan biến
Thì thôi những ngọt ngào
Từ nay xóa hết
Thì thôi anh đi đi
Cô đơn
Riêng mình em biết
Làm sao xóa hết dấu vết
Người về đêm qua
Làm sao xóa hết thương nhớ
Người trao cho ta
Làm sao khi cô đơn
Vây quanh em
Mỗi đêm
Tìm hoài theo
Dấu chân anh
Dù biết xa xôi
Sao anh ra đi
Quá vội
Dặn lòng anh
Đã ra đi
Còn mỗi riêng tôi
Từng đêm
Tim nghe nhức nhối
Phải làm sao
Để quên anh
Để xóa tên anh
Đớn đau mấy em
Cũng đành
Dặn lòng rồi
Những thương đau này
Sẽ qua nhanh
Từng đêm
Em thôi nhớ anh
Tìm hoài theo
Dấu chân anh
Dù biết xa xôi
Sao anh ra đi
Quá vội
Dặn lòng anh
Đã ra đi
Còn mỗi riêng tôi
Từng đêm
Tim nghe nhức nhối
Phải làm sao
Để quên anh
Để xóa tên anh
Đớn đau mấy em
Cũng đành
Dặn lòng rồi
Những thương đau này
Sẽ qua nhanh
Từng đêm
Em thôi
Nhớ anh