Sẽ Có Cách Đừng Lo

Sẽ Có Cách Đừng Lo

Lời bài hát Sẽ Có Cách Đừng Lo

Đóng góp bởi

Anh thấy em buồn,
Nước mắt rơi tuôn
Trần gian có đâu thiên đường.
Hạnh phúc bây giờ, đâu
Biết chữ ngờ
Những mơ mộng
Chỉ dành cho ấu thơ
Hoa nở để tàn,
Người gặp để rẽ ngang
Tình yêu đến- đi vội vàng
Hãy khóc đi em,
Vơi bớt ưu phiền
Thế gian này chẳng
Chi là mãi mãi...
Sẽ có cách em đừng lo,
Tất cả như tàn tro
Một ngày rồi bay đi
Hết sẽ thấy tương lai
Thấy nắng mai tràn về,
Thấy trái tim tràn trề
Và tình yêu lại thắp
Cho tim em bao giấc mơ
Sẽ có cách em đừng lo,
Với trái tim tự do
Đường nào rồi em cũng
Tới em chớ đắn đo
Dẫu phải bước đi một mình,
Dẫu cô đơn trong hành trình
Chỉ cần em còn mãi
Tin nơi chính mình...
Anh thấy em buồn,
Nước mắt rơi tuôn
Trần gian có đâu thiên đường.
Hạnh phúc bây giờ, đâu
Biết chữ ngờ
Những mơ mộng
Chỉ dành cho ấu thơ
Hoa nở để tàn,
Người gặp để rẽ ngang
Tình yêu đến- đi vội vàng
Hãy khóc đi em,
Vơi bớt ưu phiền
Thế gian này chẳng
Chi là mãi mãi...
Sẽ có cách em đừng lo,
Tất cả như tàn tro
Một ngày rồi bay đi
Hết sẽ thấy tương lai
Thấy nắng mai tràn về,
Thấy trái tim tràn trề
Và tình yêu lại thắp
Cho tim em bao giấc mơ
Sẽ có cách em đừng lo,
Với trái tim tự do
Đường nào rồi em cũng
Tới em chớ đắn đo
Dẫu phải bước đi một mình,
Dẫu cô đơn trong hành trình
Chỉ cần em còn mãi
Tin nơi chính mình...
Sẽ có cách em đừng lo,
Tất cả như tàn tro
Một ngày rồi bay đi
Hết sẽ thấy tương lai
Thấy nắng mai tràn về,
Thấy trái tim tràn trề
Và tình yêu lại thắp
Cho tim em bao giấc mơ
Sẽ có cách em đừng lo,
Với trái tim tự do
Đường nào rồi em cũng
Tới em chớ đắn đo
Dẫu phải bước đi một mình,
Dẫu cô đơn trong hành trình
Chỉ cần em còn mãi
Tin nơi chính mình...
Chỉ cần em còn mãi
Tin nơi chính mình...