Se Chỉ Luồn Kim

Se Chỉ Luồn Kim

Lời bài hát Se Chỉ Luồn Kim

Đóng góp bởi

Se chỉ
Ố mấy kim bên luồn kim
Ố ố mấy kim
Bên luồn kim
Dồi i í ngồi dồi
Dồi i í ngồi dồi
Se se chỉ
Ố mấy kim bên luồn kim
Ố ố mấy kim bên luồn kim
May quần tình chung
Bằng vuông nhiễu tím
Ố ối a ì í a
Gửi lên
Gửi lên chồng cho chồng
Ù sang sang ù
Xáng công lưu công xê xàng
Cái nỗi gửi lên
Chồng hơi hỡi cho chồng
Là gửi hi hí hi lên
Chồng hơi hỡi cho chồng
Ù sang sang sang ù
Xáng công lưu công xê xàng
Ù sang sang sang ù
Ù sang
Xáng công lưu công xê xàng
Se gỗ
Ố mấy lim bên gỗ lim
Ố ố mấy lim bên gỗ lim
Rừng hu hứ lên rừng
Rừng hư hứ lên rừng
Se gỗ
Ố mấy lim bên gỗ lim
Ố ố mấy lim bên gỗ lim
Muốn cho tình chung
Là đây với đó
Ối a ì í a
Đẹp duyên đẹp duyên
Chồng vợ chồng
Ù sang sang ù
Xáng công lưu công xê xàng
Cái nỗi đẹp duyên
Chồng ơ ớ vợ chồng
Là đẹp ơ ớ ơ duyên
Chồng ơ ớ vợ chồng
Muốn cho tình chung
Là đây với đó
Ối a ì í a
Đẹp duyên đẹp duyên
Chồng vợ chồng
Ù sang sang ù
Xáng công lưu công xê xàng
Cái nỗi đẹp duyên
Chồng ơ ớ vợ chồng
Là đẹp ơ ớ ơ duyên
Chồng ơ ớ vợ chồng