Say You Do

Say You Do

Lời bài hát Say You Do

Đóng góp bởi

Ta gặp nhau
1 chiều thu tháng 10
vì nụ cười ấy
cho em nhớ mong từng ngày
la la la la la la la
Đêm về nghe
lòng thương anh mất rồi
ngại vì mình con gái
phải làm sao?
Lỡ buông lời yêu anh
sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
vì chỉ thấy
nắng trong tim mình
SAY YOU DO
YOU DO
Lỡ mai mình yêu nhau
đừng cho em ngóng
những trưa hẹn
dù trời nắng hay mưa trên đầu
SAY YOU DO
SAY YOU DO
Đêm về nghe
lòng thương anh mất rồi
ngại vì mình con gái
phải làm sao?
trời ơi
trời ơi
Lỡ buông lời yêu anh
sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
vì chỉ thấy
nắng trong tim mình
SAY YOU DO
YOU DO
Lỡ mai mình yêu nhau
đừng cho em ngóng
những trưa hẹn
dù trời nắng hay mưa trên đầu
SAY YOU DO
SAY YOU DO
Em nằm mơ
nói tiếng yêu anh
Vì mai là thức giấc
sẽ không dám cho anh
1 ngàn tiếng ca
Em yêu anh
em yêu anh
yeah yeah yeahhhhh
Lỡ buông lời yêu anh
sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
vì chỉ thấy nắng
trong tim mình
SAY YOU DO
YEAHHHH WOH
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO
Lỡ buông lời yêu anh
sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
vì chỉ thấy nắng
trong tim mình
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO
SAY YOU DO