Say You Do (DSmall Tropical Remix)

Say You Do (DSmall Tropical Remix)

Lời bài hát Say You Do (DSmall Tropical Remix)

Đóng góp bởi

Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy
Cho em nhớ mong từng ngày
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi
Ngại vì mình con gái phải làm sao
Lỡ buông lời yêu anh
Sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
Vì chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do you do
Lỡ mai mình yêu nhau
Đừng cho em ngóng
Những trưa hẹn
Dù trời nắng hay mưa trên đầu
Say you do say you do
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi
Ngại vì mình con gái phải làm sao
Trời ơi trời ơi
Lỡ buông lời yêu anh
Sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
Vì chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do you do
Lỡ mai mình yêu nhau
Đừng cho em ngóng
Những trưa hẹn
Dù trời nắng hay mưa trên đầu
Say you do say you do
Em nằm mơ nói tiếng yêu anh
Vì mai thức giấc sẽ không dám
Cho anh một ngàn tiếng ca
Em yêu anh
Em yêu anh yeah yeah
Lỡ buông lời yêu anh
Sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
Vì chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do yeah yeah
Say you do
Say you do
Lỡ buông lời yêu anh
Sợ anh xa lánh
Biết sao giờ
Vì chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do say you do
Say you do
Say you do
Say you do