Sầu Tím Thiệp Hồng

Sầu Tím Thiệp Hồng

Lời bài hát Sầu Tím Thiệp Hồng

Đóng góp bởi

Từ lúc quen nhau
Chưa nói một lời gì
Tỏ tình ta mến... nhau
Nhiều đêm ngắm sao
Mơ ước
Duyên mình bền lâu
Suốt đời tình thắm... sâu....
Nhớ thương đầy vơi
Mộng thấy
Ai tìm về
Làn môi xinh tuyệt vời
Để rồi buồn ơi
Ánh trăng soi còn đó
Và nghe hơi gió
Biết rằng mình
Vừa... mơ....
Khi yêu
Hồn như
Nở hoa xây mộng
Tuyệt vời
Nắm tương lai trong
Bàn tay
Một câu nói... thôi.....
Đôi khi.. gặp nhau
Muốn khơi nhưng rồi
Lại thôi
Nói ra e ngại
Thoảng theo gió trôi.
Hôm nay
Nhìn xe
Kết hoa xuôi ngược
Nẻo đường
Gửi thư trao cho
Người yêu
Vài câu luyến... thương....
Hân hoan hồn như
Nở hoa
Trông chờ hồi âm
Tắt ngay trong lòng
Chỉ thấy thiệp hồng.
Chiều tím...
Không mây
Đường cũ.. bước lần về
Buồn nghe day dứt... tim....
Nhìn xe kết hoa
Màu trắng
Ngỡ rằng mình mơ
Pháo hồng nhuộm tiễn.. đưa...
Lá thu chậm rơi
Từng lá nghe buồn buồn
Tưởng bước ai tìm.. về
Mở rộng vòng tay
Đón em nhưng nào thấy
Sầu dâng lên tim
Biết bao giờ cho... khuây....?
Khi yêu
Hồn như
Nở hoa xây mộng
Tuyệt vời
Nắm tương lai trong
Bàn tay
Một câu nói... thôi.....
Đôi khi.. gặp nhau
Muốn khơi nhưng rồi
Lại thôi
Nói ra e ngại
Thoảng theo gió trôi.
Hôm nay
Nhìn xe
Kết hoa xuôi ngược
Nẻo đường
Gửi thư trao cho
Người yêu
Vài câu luyến... thương....
Hân hoan hồn như
Nở hoa
Trông chờ hồi âm
Tắt ngay trong lòng
Chỉ thấy thiệp hồng.
Chiều tím...
Không mây
Đường cũ.. bước lần về
Buồn nghe day dứt... tim....
Nhìn xe kết hoa
Màu trắng
Ngỡ rằng mình mơ
Pháo hồng nhuộm tiễn.. đưa...
Lá thu chậm rơi
Từng lá nghe buồn buồn
Tưởng bước ai tìm.. về
Mở rộng vòng tay
Đón em nhưng nào thấy
Sầu dâng lên tim
Biết bao giờ cho... khuây....?
Mở rộng vòng tay
Đón anh nhưng nào thấy
Sầu dâng lên tim
Biết bao giờ cho... khuây....?