Sầu Lẽ Bóng (Remix)

Sầu Lẽ Bóng (Remix)

Lời bài hát Sầu Lẽ Bóng (Remix)

Đóng góp bởi

Người ơi khi cố quên
Là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc
Ngàn đắng cay xé tâm hồn
Tàn đêm tôi khóc
Khi trời mưa buồn hắt hiu
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân
Vào đường yêu
Đêm ấy mưa rơi nhiều
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt
Thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu
Dần khuất trong màn đêm
Mùa thu thương nhớ
Bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm
Ngày ấy nay đã phai rồi
Từ lâu tôi biết
Câu thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Những ai bạc bẽo
Mình vẫn không đành lòng quên
Tàn đêm tôi khóc
Khi trời mưa buồn hắt hiu
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân
Vào đường yêu
Đêm ấy mưa rơi nhiều
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt
Thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu
Dần khuất trong màn đêm
Mùa thu thương nhớ
Bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm
Ngày ấy nay đã phai rồi
Từ lâu tôi biết
Câu thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Những ai bạc bẽo
Mình vẫn không đành lòng quên
Những ai bạc bẽo
Mình vẫn không đành lòng quên